Hornowska PR

W Tatrach jest wszystko, co kocham! Tatry przypominają o rzeczach najprostszych. Uczą pokory. Po wielogodzinnej wędrówce wśród surowego, dzikiego i wymagającego krajobrazu łyk ciepłej herbaty wydaje się wszystkim, czego potrzeba. Tatry uczą bezinteresowności, pomocy drugiemu, autentyczności. Pozwalają odkrywać nie tylko piękno dzikiej, nieskażonej przyrody, lecz także poznawać siebie. Pozwalają hartować ducha. Tatry symbolizują wszystkie najważniejsze wartości.